Περιγραφή Έργου

Η Who is Who ανέλαβε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της Οξοποιίας ΠΑΡΟΣ. Η Οξοποιία ΠΑΡΟΣ ιδρύθηκε το 1949 από την οικογένεια Σιφναίου. Μέσα από μια δυναμική ανάπτυξη 60 και πλέον ετών ανήκει σήμερα στα μεγάλα ονόματα του χώρου και συνεχίζει τη δυναμική της πορεία οπλισμένη με σύγχρονη τεχνολογία, καινοτομική κουλτούρα και το κύρος της παράδοσης. Παρασκευασμένα από τις εκλεκτότερες ποικιλίες, τα προϊόντα της αποτελούν σημείο αναφοράς στην ποιότητα και αναδίδουν το άρωμα της Ελλάδας και τον λαμπερό της ήλιο.