Περιγραφή Έργου

Η εταιρεία C.V.M. International Forwarding ιδρύθηκε το 1980 από τον Χρήστο B. Μαραγκό με κύρια δραστηριότητα της εταιρείας τις θαλάσσιες μεταφορές, ασφάλειες και ναυλώσεις πλοίων.