Περιγραφή Έργου

Η Who is Who ανέλαβε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρείας Χατζηαναστασίου Συμβουλευτική. Η Χατζηαναστασίου Συμβουλευτική  είναι μια εταιρεία συμβούλων η οποία με το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και τις σύγχρονες υποδομές της δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των μηχανημάτων έργων.