Περιβάλλον & Who is Who

Με σκοπό να συμβάλει μέσα από τη λειτουργία της στις ενέργειες εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, η εταιρεία Who is Who εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στις εγκαταστάσεις της. Η εταιρεία μας προμηθεύεται 100% ανακυκλωμένο και μη χλωριωμένο χαρτί για τις εσωτερικές της ανάγκες.

Παράλληλα, πραγματοποιεί ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών, καθώς και όλων των ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της λειτουργίας της και συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα για την ανακύκλωση μπαταριών τοποθετώντας στην είσοδο των κεντρικών της γραφείων ειδικό κάδο συγκέντρωσης μπαταριών αλλά και παράλληλα προτρέποντας όλους τους πελάτες της να τοποθετήσουν και αυτοί τους ανάλογους κάδους, στους οποίους συγκεντρώνονται οι μπαταρίες και στη συνέχεια παραλαμβάνονται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΑΦΗΣ.

Τέλος υποστηρίζουμε ως χορηγοί επικοινωνίας τις μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι: WWF, Unicef, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ για το πολύτιμο έργο που προσφέρουν.