Περιγραφή Έργου

Η εταιρεία Solar Eco Power δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τη σχεδίαση-μελέτη,γραφεικρατική διαδικασία, προμήθεια, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων θέρμανσης καθώς και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας οποιασδήποτε εφαρμογής και οποιουδήποτε μεγέθους, σε ανταγωνιστικές τιμές.