Περιγραφή Έργου

Στη Photogenic πιστεύουμε ότι η φωτογραφία και η διαφήμιση δεν είναι ανεξάρτητοι χώροι καθώς και οι δύο αποτελούν πεδία δημιουργίας με κοινά σημεία. Οι τομείς μας επεκτείνονται από τη φωτογραφία, το δημιουργικό και την παραγωγή διαφημιστικών έως και τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα άρτιο αποτέλεσμα.