Περιγραφή Έργου

Στην κλινική μας αντιμετωπίζονται όλα τα μυοσκελετικά, νευρολογικά, αναπνευστικά, αθλητικά και παιδιατρικά περιστατικά και παράλληλα αποτελεί το μοναδικό φυσικοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου όπου εξειδικεύεται στη θεραπεία αποκατάστασης προβλημάτων Λεμφικού Συστήματος.