Περιγραφή Έργου

Στα καρδιολογικά μας ιατρεία στην Αθήνα, την Πεύκη και στην Β΄ Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου Metropolitan General, βασικός μας στόχος είναι η παροχή καρδιολογικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε κάθε ασθενή. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης καρδιολογίας και ξεκινάνε από την παροχή των κατάλληλων συμβουλών σε επίπεδο πρόληψης και την διαγνωστική προσπέλαση του προβλήματος του κάθε ασθενούς και ολοκληρώνονται με την εφαρμογή της ενδεδειγμένης θεραπείας και την διαχρονική παρακολούθηση του.