Περιγραφή Έργου

Το Νόστιμον Ήμαρ είναι μια Προσπάθεια Επιστροφής στο Λόγο. Γνώμες, συνεντεύξεις & άρθρα δίνουν φωνή σε κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, επιστημονικά ζητήματα. Επιδίωξή μας είναι η συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο.