Προσωπικά Δεδομένα

/Προσωπικά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα 2013-08-26T15:01:51+00:00

Η Who Is Who, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο απόρρητο των στοιχείων των χρηστών του Internet και, σε αυτή τη βάση, επιδιώκουμε να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα βασικά σημεία δέσμευσης της Who Is Who για την προστασία του απορρήτου. Συλλογή πληροφοριών μέσα από την παράδοση διαφημιστικών μηνυμάτων:

Κατά τη διαδικασία της παράδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, η Who Is Who δεν συλλέγει κανενός είδους προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή ηλεκτρονική διεύθυνση. Αντίθετα, συλλέγει άλλου είδους χρήσιμες πληροφορίες, όπως το server από τον οποίο συνδεθήκατε, τον τύπο του browser (Netscape ή Internet Explorer), και κατά πόσο ανταποκρίνεστε στα διαφημιστικά μηνύματα που λαμβάνετε. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τη Who Is Who, χρησιμοποιούνται για λόγους στόχευσης των διαφημιστικών μηνυμάτων και μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους εκ μέρους των διαφημιζομένων της καθώς και των web εκδοτών, που το επιθυμούν.

Επιπλέον, κατά την παράδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων, μέσω της τεχνολογίας DART που χρησιμοποιεί η Who Is Who, συνδυάζονται οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους υπολογιστές των χρηστών με τον κωδικό εισόδου (log-in) και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που συλλέγονται. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη στόχευση των διαφημίσεων στο site. Η Who Is Who δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος του εταιρικού της απορρήτου.

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπου ένας χρήστης παρέχει οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως σε μια έρευνα ή κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Who Is Who (ή ένας τρίτος που έχει οριστεί από τη Who Is Who) συλλέγει τις πληροφορίες εκ μέρους των διαφημιζομένων και / ή του website. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από τον διαφημιστή ή το website με σκοπό την παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών που έχει ζητήσει ο χρήστης. Όπου θεωρείται απαραίτητο, η Who Is Who μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με τέτοιον τρόπο (σε αθροιστική μορφή) ώστε να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τον τύπο των χρηστών που έρχονται σε επαφή με τα διαφημιστικά μηνύματα ή επισκέπτονται τα website. Εκτός από την περίπτωση όπου αναφέρεται συγκεκριμένα, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τη Who Is Who σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρησιμοποιούνται για την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων στους χρήστες και δεν συνδυάζονται με άλλου είδους πληροφορίες από την ίδια τη Who Is Who.